• Eesti
  • English
  • Finnish

Projekt: Uueda Puhkekeskuse köögi, peosaali põranda ning küttesüsteemi ümberehitus / 2018a

Rahastamise allikas: Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2)
Toetuse summa 39 677 eurot, kogumaksumus 95 950,15 eurot.

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Uueda Puhkekeskuse köögi, peosaali põranda ning küttesüsteemi ümberehituse elluviimine avaldab positiivset mõju turismitalus pakutavate teenuste strateegilisele arendamisele, suurendab teenuste mahtu ja kvaliteeti, võimaldab arendada koostööd piirkonna asutuste ja ettevõtetega ning saavutada stabiilsed koostöövormid seminaride ja koolituste korraldamiseks klientidele üle Eesti.

Rekonstrueeritud soojustusega ruumid ja uuendatud küttesüsteem annavad koostoimes energiasäästu ja kulude kokkuhoiu. Lisaks annab projekti elluviimine võimaluse kasvatada ettevõtte käivet. Taristu renoveerimine võimaldab pakkuda klientidele talvisel hooajal seminari- ja koolituste korraldamise võimalusi tänasest paremates tingimustes ja ühtlasi tekib võimalus aastaringseks kliendisõbralikuks ürituste korraldamiseks.

Köögi ümberehitusega suureneb seminari- ja peokorralduse võimekus tänu võimalusele pakkuda toitlustusteenust suuremale arvule klientidele, suviti avaneb võimalus suuremate sihtgruppide toitlustamiseks nagu erinevad elustiili- ja lastelaagrid. Lisaks võimaldab toitlustuse mahtude suurendamine edendada koostööd kohalike tootjate ja teiste ettevõtjatega. Säilitamisvõimaluste suurenemine ja köögi renoveerimine lubab koostööd suurendada ja laiendada hangitavate kohalike toodete segmenti (kala, liha jm), mis senistes kitsastes tingimustes on olnud võimatu. Kuna investeeringute elluviimise eesmärk on aastas pakutavate teenuste mahu suurendamine, siis eeldab see täiendava 23 töökoha loomist, mis avaldab positiivset mõju lähipiirkonna tööhõivele.

koos PLPKga