• Eesti
  • English
  • Finnish

Head külalised,

selleks, et meie juures viibimine pakuks kõigile toredaid elamusi, oleme kokku leppinud mõningad reeglid, millega palume enne külastust tutvuda ja neid kohapeal järgida. Siis on meil kõigil tore olla ning meel rõõmus.

  • Uueda Puhkekeskuse siseruumides ei suitsetata.
  • Ürituse kontrolli alt väljumise korral (liiga vali muusika, vandalism või muu häiriv ja korralekutsumisele allumatu tegevus) on Uueda Puhkekeskuse pererahval õigus üritus viivitamata lõpetada ja sel juhul tagasimakset ei tehta.
  • Kahjustuste tekitamisel ehitisele, rajatisele, interjöörile või haljastusele hüvitab tellija kulud Uueda Puhkekeskuse esitatud arve alusel.
  • Tellija või tema esindaja vastutab selle eest, et kokkulepitud reegleid on selgitatud kõigile üritusel osalejatele.
  • Uueda Puhkekeskus ei vastuta võimalike, kasutamistingimuste eiramisest tulenevate, õnnetusjuhtumite eest.
  • Igasuguse lahtisetule ja ilutulestiku kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel pererahvaga ning kindlaks määratud kohas!

Heade soovidega,
Uueda Puhkekeskuse